بلاگ

سخنان سید احمدالحسن درباره سید حسن حمامی

سخنان سید احمد الحسن در مورد سید حسن حمامی و جایگاه و اهمیت ایشان و نوع و کیفیت ایمان آوردن ایشان و سختی از دست دادن ایشان برای سید احمد الحسن

ادامه مطلب

احکام نماز و روزه در مناطق نردیک قطب

کلام امام ع درباره کتاب های احکام روزه و نماز

ادامه مطلب

اکانت یوتوب سید احمد الحسن

آیا سید احمد الحسن اکانت یوتیوب دارد؟

ادامه مطلب

تاسیس سرایا القائم

مبالغی که برای کمک به تشکیل سریاالقائم داده شد، در چه راهی صرف شد؟

ادامه مطلب

اباذر

اى اباذر! همانا تو براى خدا به خشم آمدى، پس به كسى كه به خاطر او غضبناك شدى امید داشته باش

ادامه مطلب

شب ضربت امیرالمومنین ع سال 2015 میلادی

در مثل چنین روزهایی، یکی از خوارج که منافق، عبدالرحمن بن ملجم مرادی باشد، اقدام به ضربت زدن به سر امام علی (درود خداوند، بر ایشان و خاندانش) نمود

ادامه مطلب

تاریخ ابن غنام گواهی بر حقیقت اندیشه وهابی تکفیری است

حسین بن غنام، شیخ مورّخ وهابی است که کتابش را با راهنمایی خود محمد بن عبدالوهاب نگاشته است.

ادامه مطلب

یحیی و احمدالحسن

موردی یافت نشد

ادامه مطلب