About Youth Project
Youth Project

درباره ما

پروژه جوانان احمد الحسن یک سرویس API باز است که هر نوع داده مرتبط با احمد الحسن یا دعوت یمانیه را به مشتری ارائه می دهد. با تشکر از تیم توسعه در سوئد، پروژه جوانان قادر به ارائه داده ها به هر زبانی است. ما این پروژه را به گونه ای اجرا کردیم که پاسخگوی تمام ایده های خواهران و برادران باشد. بنابراین ما پذیرای همه ایده های شما هستیم. همچنین دست همکاری خود را به سوی همه شما برادران و خواهران دراز می کنیم. در صورت امکان به ما کمک کنید تا پایگاه داده را تکمیل کنیم.

بیانات سید احمدالحسن در شب عید فطر سال ۱۴۰۱ شمسی
صدای یمانی با زیرنویس

بیانات سید احمدالحسن در شب عید فطر سال ۱۴۰۱ شمسی

موضوع کیفیت رؤیت هلال و نکاتی مهم درباب چگونگی محاسبه نفس در انتهای ماه رمضان...

اینک ظهور قسمت ۲۹ بخش آخر مرحلهٔ پنجم ظهور ۴
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۹ بخش آخر مرحلهٔ پنجم ظهور ۴

علائم ظهور۲۹،“مرحلهٔ پنجم ظهور۴” بخش۲ | “اینک ظهور۲”، کنفرانس علمی سید ...

اینک ظهور قسمت ۲۹ بخش اول مرحله پنجم ظهور ۴
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۹ بخش اول مرحله پنجم ظهور ۴

علائم ظهور۲۹، “مرحله پنجم ظهور۴” بخش۱ | اینک ظهور۲، کنفرانس علمی سید حسین موسوی در گروه مهدویت...

اینک ظهور قسمت ۲۸ مرحله پنجم ظهور ۳
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۸ مرحله پنجم ظهور ۳

علائم ظهور٢٨، “مرحله پنجم ظهور٣” | اینک ظهور۲، کنفرانس علمی سید حسین موسوی در گروه تلگرام مهدویت سرای قلم...

اینک ظهور قسمت بیست و هفتم مرحله پنجم ظهور ۲
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت بیست و هفتم مرحله پنجم ظهور ۲

علائم ظهور۲۷، “مرحله پنجم ظهور۲” | اینک ظهور۲،کنفرانس علمی سید حسین موسوی در گروه مهدویت سرای قلم...

اینک ظهور ویژه عاشورا کاروان حسین ع از آدم ع تا قیام قیامت
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور ویژه عاشورا کاروان حسین ع از آدم ع تا قیام قیامت

علائم ظهور ، “کاروان حسین ع از آدم ع تا قیام قیامت” | “اینک ظهور۲” ، کنفرانس عاشورای سید حسین موسوی...

اینک ظهور قسمت ۲۶ بخش دوّم مرحله پنجم ظهور
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۶ بخش دوّم مرحله پنجم ظهور

علائم ظهور۲۶ بخش دوم، “مرحله پنجم ظهور، یا لثارات الحسین ع” | “اینک ظهور۲”، کنفرانس سید حسین موسوی...

اینک ظهور قسمت ۲۶ بخش اوّل مرحله پنجم ظهور یا لثارات الحسین ع
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۶ بخش اوّل مرحله پنجم ظهور یا لثارات الحسین ع

علائم ظهور۲۶ بخش اول، “مرحله پنجم ظهور، یا لثارات الحسین ع” | “اینک ظهور۲”، کنفرانس سید حسین موسوی...

اینک ظهور قسمت ۲۵ بخش دوم اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۵ بخش دوم اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی

علائم ظهور۲۵، “اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی۲” | مجموعهٔ “اینک ظهور۲”، کنفرانس علمی سید حسین موسوی...

اینک ظهور قسمت ۲۴ اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی در روایات اهل‌بیت
علائم و مراحل ظهور

اینک ظهور قسمت ۲۴ اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی در روایات اهل‌بیت

علائم ظهور۲۴،“اسم و مشخصات قائم اوّل و یمانی۱” | مجموعهٔ “اینک ظهور۲” ، کنفرانس علمی سید حسین موسوی...