تاریخ ابن غنام گواهی بر حقیقت اندیشه وهابی تکفیری است

تاریخ ابن غنام گواهی بر حقیقت اندیشه وهابی تکفیری است

  • عنوئیل انصاری
  • 2م مرداد 1400
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله
عنوئیل انصاری

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
دکتر علاسالم نگاشت:

 «تاریخ ابن غنام» گواهی بر حقیقت اندیشه وهابی تکفیری است.
حسین بن غنام، شیخ مورّخ وهابی است که کتابش را با راهنمایی خود محمد بن عبدالوهاب نگاشته است.
 این کتاب، نزد وهابی‌ها قابل اعتماد است و آن را مرجع اصلی می‌شمارند که دین وهابی‌شان را نقل کند.
 این کتاب، از الف تا یاء آن (و از آغاز تا پایان) گواهی بر حقیقت روش وهابی تکفیری، از زمان آغاز و تا امروز می‌باشد.
ابن غنام، کتابش را با تکفیر همه مسلمانان آغاز می‌کند که به ابن عبدالوهاب اعتقاد ندارند و کشورهای اسلامی را یکی یکی می‌شمارد. قطیف و بحرین و مکه و جده و مدینه و یمن و موصل و بغداد و مصر و سرزمین‌های شام... الخ را ذکر می‌کند. و همه مردمش را به شرک و پرستش فردی بجز خداوند متّهم می‌کند؛ به دلیل اینکه قبور را زیارت می‌کنند و اولیا را بزرگ می‌دارند!
ابن غنام، بخشی از کتابش را به نام «جنگ‌ها و فُتوحات» نامیده است که خود ابن عبدالوهاب، در آغاز دعوتش بر آن اِشراف داشته است و اتباعش را مسلمان می‌نامید. و آنچه در عملیات کشتار و گرفتن و غارت و اسارت به آن دست پیدا نمودند را فئ و غنیمت می‌شمارد و این جنگ‌ها -که عملیات تروریستی بربری است که ارواح و اموال مردم را در برگرفته است و همچنین هر مسئله‌ای که زیر دستان آنان واقع شود؛ همان‌طور که برای هر فردی که کتاب را بخواند، روشن است- ضد کشورهای اسلامی بود که آنان را مشرک می‌نامید!! 
همان‌طور که فردی را که به درعیه -که پایتخت آغازین وهابی‌ها بود و مقر اقامت ابن عبدالوهاب و ابن سعود «جد مالک خاندان» بود- و در جوار ابن عبدالوهاب مسافرت می‌کرد، مهاجرین نامید و فردی که در آغاز، دعوتش را لبیک گفت، به سبقت‌گیران نامید. اما درباره دیگران، نظرش این است که حالش بدتر و از اهل جاهلیت، در کفر و گمراهی شدیدتر هستند!
✔سرزمین وهابی‌ها -مانند درعیه- را سرزمین اسلام می‌شمارد و دیگر مکان‌ها را به سرزمین شرک و کفر توصیف نموده است و درنتیجه از جمله سرزمین‌هایی می‌شود که باید به زور گرفته شود؛ البته به نظر امامش که در کتابش، از او نقل می‌کند.
....الخ مسائل بسیاری که تأکید می‌کند که روش وهابی‌ها، روش تکفیری تروریستی متمایز است.
فردی که می‌خواهد آگاه شود، این لینک کتاب است:
https://www.mrkzgulf.com/dh4rlvqvsoxl 
برای آگاهی بیشتر به وکیل سعودی «نایف آل منسی» که قبلاً وهابی بود، گوش فرا بده که اندیشه وهابی تکفیری را در بخش‌هایی نقد نموده است و آن را به «مراجعات اندیشه وهابی» نامیده است و 2بخش از آن را قرار دادم که در آن زمان، باعث دستگیری ایشان، از سوی حکومت سعودی وهابی شد.
فکر کنم که داده‌های بالا و بسیاری دیگر، خیلی کافی است که علیه عبدالعزیز مهنا، به دروغگویی حکم شود و اینکه او از روی عمد، حقایق را باطل جلوه می‌دهد.

#پیام فیسبوک سیداحمدالحسن 27 شعبان 1438

🌐 telegram.me/zaman_zohour

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید