یحیی و احمدالحسن

یحیی و احمدالحسن

  • انجیل
  • 31م تیر 1400
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله

.
مسیحیان گرامی، حتما میدونید که یحیی طبق انجیل نبی خدا بود و عیسی از عظمت ایشون گفته بودن، اما آیا تا به حال فکر کردین که نصوصی از عهد قدیم که به یحیی اشاره دارند، چیا هستند؟؟ به این آدرس ها رجوع کنید:
.
1️⃣ 📜 (إشَعْیا، باب ۴۰: ۳- ۵).
2️⃣ 📜 (ملاکی ۳: ۱).
3️⃣ 📜 (ملاکی ۴: ۵- ۶).
.
بله! اگر آدرس ها رو چک کرده باشین می بینین که نصوص بسیار غیر صریح و رمزگونه به یحیی اشاره دارند! در بین آیات کتاب مقدس می بینیم که یک جا ایشون (صدای ندا کننده ای در بیابان) و در جای دیگه (رسول خود)، در جای دیگه (ایلیا)!
.
ما از شما میپرسیم آیا اسم ایشون، مکان تولد ایشون و نَسَبِ ایشون به شکل واضح بیان شده؟؟ قطعا میگین نه، اینطور نیست!
.
پس سؤال ما ایمانداران به تسلی دهندۂ وعده داده شده یعنی احمد الحسن، از شما اینه که چطور میتونید دلایل حقانیت احمد الحسن رو انکار کنید در حالی که نصوصی که در مورد ایشون هست چند برابر یحیی هست، و چطور میتونین ایشون رو رد کنید در حالی که با علم و حکمتی عظیم اومدند! و مردمان بسیاری در سراسر جهان شهادت خدا بر حقانیت او رو دریافت کردند!
.
اما چه ویژگی هایی از احمد الحسن گفته شده؟ به اختصار:
.
1️⃣ 📜 «نَسَب» (إشَعْیا، ۱۱: ۱؛ مُکاشِفِه ۵:۵).
2️⃣ 📜 «کُنیه» (إشَعْیا، ۴۹: ۳).
3️⃣ 📜 «اوصاف» (مُکاشِفِه ۱۹: ۱۱).
4️⃣ 📜 «مظلومیت» (إشَعْیا، ۴۹: ۷).
5️⃣ 📜 «مکان تولد» (إشَعْیا، ۶۳: ۱).
6️⃣ 📜 «مسیر حرکت» (مَتّی ۲۴: ۲۷).
7️⃣ 📜 «از امتی دیگر» (مَتّی ۲۱: ۴۳).
8️⃣ 📜 «ناشر علم و حکمت» (مَتّی ۲۴: ۴۵).
9️⃣ 📜 «خبر دهنده از آینده» (یوحَنّا ۱۶: ۱۳).
🔟 📜 «بلند کنندۂ پرچم» (إشَعْیا ۵: ۲۶).
.
و و و و ... 
.
این آیات بهم مرتبط هستند و هر حق طلبی با مطالعه و تدبر در کتاب مقدس بهش میرسه و این شخصیت از عیسی و دعوتش دور هست و به کسی جز احمد الحسن اشاره نداره؛ کسی که از بصره و از عراق اومده و به صادق و امین معروف بود و کنیه او اسرائیل هست و ... .
.
ای مسیحیان هیچ حجتی برای کسی در ایمان نداشتن به احمد الحسن وجود نداره، دلایل او روشن تر از خورشید در وسط روز هست! کسی که او رو رد کنه خدا و سایر انبیای خدا رو رد کرده!
.
امروز حق، با حقیقت در نزد شما اومده، آیا یاری گری هست؟؟
.
#یحیی #تعمید #عیسی #توبه #مسیحیت #کلیسا #شاهدان_یهوه #یهوه #کاتولیک #پروتستان #منجی #مسیحیان #مکاشفه #پسر_انسان #مکاشفه #مکاشفه_یوحنا

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید