ای مسیحیان آیا شهادت خدا کافی نیست ؟

ای مسیحیان آیا شهادت خدا کافی نیست ؟

  • انجیل
  • 31م تیر 1400
  • 1
  • 0
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله

.
مسیحیان گرامی! هزاران رویا در خواب و بیداری از سوی خدا و در تأیید حقانیت احمد الحسن، توسط بسیاری از مردم دیده شده!
.
و بدونید که اگر بر طبق کتاب مقدس رؤیای «فرعون» (پادشاه مصر) بر مردم حجت شد و مدیریت اقتصاد مصر بر اساس رؤیای او شکل گرفت (ر.ک. پیدایش، باب ۴۰) و اگر رؤیای «نِبوکَدْ نِصَر» (پادشاه کافر بابل و تخریب کنندۀ هیکل خدا) در رابطه با منجی، بخشی از کتاب مقدس رو تشکیل میده و شما و یهودیان به این رؤیا اعتقاد دارید و بر شما حجت شد(ر.ک. دانیال، باب ۲)، پس چگونه میتونید رؤیاهای بسیاری که توسط یگانه پرستان جهان که در رابطه با حقانیت احمد الحسن دیده شده رو رد کنید؟؟
.
این رؤیاها توسط مردمی دیده شده که نه سر و سرّی با احمد الحسن داشتند، نه با او ارتباط داشتند!
.
بنابراین هر فردی که گواهی خدا به احمد الحسن رو می‌طلبه، خدا دیروز و امروز و فردا خودش رو به عنوان شاهد برای او قرار میده!
.
فقط بر انسان لازم هست که در درخواست شناخت حق، اخلاص داشته باشه؛ خدا به زودی با او، با رؤیا و به وسیله راه‌های ملکوتی روحی سخن میگه و حق رو و این‌که خدا با احمد الحسن هست، براش روشن میکنه!
.
ای مسیحیان، آیا شهادتی بالاتر از شهادت خدا وجود داره؟؟ 
.
و نمیگیم دلایل حقانیت او فقط شهادت و نص مستقیم خدا از طریق رویا به او هست، بلکه او با قانون ثابت شناخت اومده و اوصاف و دعوت و نسب و مکان تولدش در کتاب مقدس وصف شده و با علم و حکمت عظیم اومده و تنها دعوت کننده به سوی حاکمیت خدا بر روی زمین هست!
.
پس ای مسیحیان امروز حق در بین شما هست و از شما طلب یاری داره، آیا یاری دهنده ای هست؟
.
#رویا #مکاشفه #ملکوت #خواب #کشف #خدا #مسیحیت #مسیحیان #منجی #کتاب_مقدس #عیسی #عیسی_مسیح #انجیل #کلیسا #کشیش #ایمان #مسیح #خداوند  #شاهدان_یهوه

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید